em cần mua hai bàn rãnh T kích thước 500 x 700 x 55
ai có inboc em nhé