Xu hướng ReaL-time từ kết xuất đến mô phỏng sản phẩm
Các phần mềm của Autodesk đã rất quen thuộc với mọi người dùng CAD trong lĩnh vực 2D và 3D. Tuy nhiên theo xu hướng của công nghệ hiện tại là Everything in Real-Time, có lẽ người dùng CAD nên bắt đầu tìm kiếm những giải pháp bổ sung. Hiện nay 2 phần mềm Real-Time khá mạnh được biết đến là Chaos Vantage được phát triển bởi Chaos (Chaosgroup) và Unity Editor được phát triển bởi
Sau đây là một số gợi ý về quá trình làm việc kết hợp giữa các phần mềm Autodesk và Unity

Maya được sử dụng để:
→Tạo mô hình 3D của nhân vật hoặc môi trường để thêm vào dự án Unity
→Rig và mô hình 3D hoạt hình của nhân vật sẽ được sử dụng trong dự án Unity

3ds Max được sử dụng để:
→Tạo mô hình 3D của nhân vật hoặc môi trường sẽ được thêm vào đến các dự án Unity
→ Rig và mô hình 3D hoạt hình của nhân vật sẽ được sử dụng trong dự án Unity

Các mô hình từ Fusion 360, Navisworks và Revit có thể là:
→Được nhập vào Unity bằng cách sử dụng Pixyz Studio hoặc plugin Pixyz để:
→Trực quan hóa sản phẩm theo thời gian thực
→Nhập các điểm đám mây (point clouds) hoặc bản quét
→Thử nghiệm và trực quan hóa với XR thông qua ARcore/ARKit, Visual Live, và Mars

nguồn tham khảo:
https://vietcad.com/phan-mem/unity
https://vietcad.com/phan-mem/autodesk
https://phanmemrender.com/chaos-vant...eal-time-chaos