bác nào có hoặc dư dùng để lại cho em nghiên cứu học hỏi, em đang cần 3 motor step 2 phase size 60 hoặc 86 càng tốt,
in box em cái giá nhé