Đang có vài cái nguồn 48V 7A cho step vừa vừa
Hình
Giá 1tr/ 1 con
Liên hệ Nam 0989 050 650