Cũng vào sáng hôm nay em phát hiện được em này nhưng mà thấy lạ lạ chưa tìm ra tài liệu. Thấy trên mình nó ghi mã motor PH266-01B, driver ko thấy chỗ nào để Set gì cả. Có anh em nào xài nó chưa.

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20131207_093423_zps2acde384.jpg 
Views:	0 
Size:	204.3 KB 
ID:	971

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20131207_093446_zps3322df9b.jpg 
Views:	1 
Size:	219.5 KB 
ID:	972