Có đống rờ-le 48Vdc của ông anh nhờ thanh lí. Nhãn hiệu OMRON. Hàng mới, chưa qua sử dụng.
Ai cần mua số lượng lớn thì gọi mình: 01282252949