1 cặp tròn có chân fi20 hàng chưa sài dài 1 mét rưỡi có 4 ổ block
1 cặp vuông thk fi 15 dài a mét rưỡi có 4 ổ block
giá 2 cặp 2t2 ai cần hốt lẹ ko nhận gạch ai ở hcm qua xem hàng rồi lấy ko cần việc nữa nên thanh lý cho xong ko phải hàng tào lao nhé
0917 55 11 77