Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	Thanh Vitme 4012.jpg 
Views:	0 
Size:	190.9 KB 
ID:	1189Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	thanhvitme.jpg 
Views:	4 
Size:	184.1 KB 
ID:	1190


Mình đang cần loại này bạn nào có thì liên hệ mình nha FI 40 bước 12

Thank cả nhà.