Các bác nào bán hàng trên cho em thông tin và giá với ah
em cám ơn các bác nhiều