Mình cần mua 1 cây vợt tenis cũ. Ai cần thanh lý thì cho mình biết nhé.

Thks.