cnc24h.com

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20141009_174751.jpg 
Views:	0 
Size:	257.0 KB 
ID:	3987
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20141009_174757.jpg 
Views:	0 
Size:	258.6 KB 
ID:	3988
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20141009_174307.jpg 
Views:	0 
Size:	293.2 KB 
ID:	3989

thân hình em nó tuyệt vời quá
hộp số cho thanh răng thẳng, tỉ lệ 1:5