Chào các bác, có bác nào có bộ cài ngon lành của worknc cho tôi xin được không. Tìm trên internet thấy bác Trần Yến có cả tài liệu hướng dẫn mà liên hệ với bác ấy khó quá. Bác Yến hình như cũng có ở diễn đàn mình. Tôi download đuọc bộ WORKNC V16 và V19 mà cài mãi không được. Bca nào đã dùng vui lòng hướng dẫn cachs cài đặt và ***** đuwocj không. (Làm theo huwongs dẫn trong bộ cài mà chưa đuwocj, họ hướng dẫn sơ sài quá)