hiện em đang lắp 3 step 3A cũa của vexta và dùng driver của china công thức tính em chưa rành lắm nói tóm lại là em ngu quá lên nhờ các sư phụ giúp em căch tinh hoạc tính dùm em cái em tính song lúc thì step chạy âm lúc thì dương

em xì USB CNC

em đang đặt 7 và 8 ON

trục vitme B10