VR3D chuyên Scan3D các sản phẩm mỹ thuật, mỹ nghệ cho Thiết kế ngược.

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc Scan các tác phẩm điêu khắc.
Đây là một vài ví dụ để các bạn tham khảo:

Bấm vào để tương tác 3D


Bấm vào để tương tác 3D


Bấm vào để tương tác 3D


Bấm vào để tương tác 3D


Liên hệ:
Nguyễn Trí Quang - 0964 852 940 - quangnguyentri@vr3d.vn

VR3D - http://vr3d.vn