Có êtô kẹp ống của Hitachi
Thịnh 0986972O97
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG2349.jpg 
Views:	1 
Size:	662.6 KB 
ID:	4242Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMAG2350.jpg 
Views:	1 
Size:	727.7 KB 
ID:	4243