Do nhu cầu công việc đang tăng cao nên cần thêm máy, nhờ các bác trên diễn đàn tìm giúp em xem có ai bán lại máy laser cũ không chỉ giúp em hoặc cho số điện thoại, địa chỉ em sẽ chủ động liên hệ, em ở Tp.HCM.