Bộ trượt Hirata Japan hành trình 450, bản 85.vitme phi 15 bước 10, có 1 em DC Servo như hình ạ, khớp nối đầy đủ, có lắp đậy chắn bui luôn.
như hình nha các bác.
GIá cho ẻm là 1500k
Lh : 09 tém tém 4 tém tém 93 tém
thanks các bác