Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
đồ của em nhỏ, xẽ rãnh rồi kẹp eto bẻ tay thôi, lớn hơn thì chắc cụ phải chơi chiêu giống như kiểu VÉ ~ ticket ấy

mượn cái hình đến từ finland
Nhân tiện hỏi cụ xem như thế này đã tạm smooth chưa. Driver TB cỏ. Dùng 3 step khác nhau. Con nhỏ nhất hơn 3 độ/step.
Trong flick của cụ có mấy cái hình osilo. Ko nhầm cụ dùng hardware + pc. Cụ chia sẻ kinh nghiệm được ko ạ.