Khóa Học Kỹ Năng CAD/CAE/CAM


Các Khóa Học Kỹ Năng Thiết Kế - Mô Phỏng tại Tp.HCM do ENSCO LTD (ensco.vn) tổ chức hàng tháng nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp với kỹ năng thiết kế từ ý tưởng đến sản phẩm bằng chuỗi công nghệ CAD/CAE/CAM nhằm tăng hiệu quả trong nghiên cứu và ứng dụng, quy trình sản xuất và sản phẩm được tối ưu nhất.

Trân trọng thông tin đến các bạn và quý Doanh Nghiệp!

-----------------------------
Keywords: ENSCO Viet Nam khai giảng khóa học đào tạo chiêu sinh mở lớp Solidworks Catia Ansys Abaqus Creo CAD CAE FEA FEM CFD HCM