Anh em có cái AC SEVOR DRIVER PANASONIC DV88031LDM04 này bán, alo cho em với 0986711155
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	10436087_1494546380823011_3104130110653995493_n.jpg 
Views:	0 
Size:	60.2 KB 
ID:	4635