Em vừa mới cái mastercam X7,***** đủ mọi cách trên mạng mà vẫn không xài được.nó cứ EXE not valid,còn bản X6 thì em không tìm thấy bản hướng dẫn 64 bit.
Và em thấy trên mạng cũng thắc mắc khá nhìu về vấn đề này,mong các đại sư huynh ai đã cài 1 bản Mastercam Xx nào đó rồi trên win 8.1 thì giúp đàn em thơ dại với..hic
Em cảm ơn rất nhiều.