Em đang cần 3 bộ BK BF 15 củ hoắc mới giá tốt để dựng máy.

Bác nào có mà không dùng đến thì nhường lại cho em nhé.

Thank các bác nhiều.