Tình hình là mình chuẩn bị mở xưởng cnc, gia công một số đồ xuất khẩu.
Nên cần tìm 1 người đứng máy cnc.

Yêu cầu:
-Có kinh nghiệm đứng máy cnc 2 năm,( ko cần biết về viết trương trình )
-Trình độ cao đẳng trở lên
-Linh hoạt trong xản xuất
Có gì liên lạc mình bổ xung thêm

Chế độ:

-Ngày làm ̣̣9 tiếng, 3 bưổi trên 1 tuần.
-Lương thoải thuận -ăn theo xản phẩm
-Bao ăn-chổ ở

Liên hệ:

Phạm văn Mạnh

manhcncpart@gmail.com

Thái dương-Thái thuy-Thái bình -Vn