Em có 3 con servo fanuc mà không dùng tới, nên đẩy đi, thật sự muốn đẩy đi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ.
Trưởng 0938698314.