Trước giờ CKD dùng nhiều phần mềm CAD khác nhau, từ free cho tới lisenced (phần lớn là *****) vẽ vời cũng nhiều, thi công cũng nhiều...
Nay làm loạt bài này chia sẽ với anh em một số sản phẩm đã được CKD thiết kế và đã thành thực tế. CKD sẽ cố gắng săn tìm lại ảnh để cụ thể hóa hình ảnh cho anh em xem.

Do điều kiện công việc nên có nhiều cái không bóng bẫy, đẹp v.v... chủ yếu muốn giới thiệu với anh em những gì CKD đã từng vẽ mà thôi.

ShowRoom ct hồi xửa hồi xưa.
Thiết kế.. & render


Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110404-ShowRoom-02.jpg 
Views:	0 
Size:	240.3 KB 
ID:	1302

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110405-ShowRoom-03.jpg 
Views:	0 
Size:	243.6 KB 
ID:	1303

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110405-ShowRoom-04.jpg 
Views:	0 
Size:	251.5 KB 
ID:	1304

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110415-Showroom (1608).jpg 
Views:	0 
Size:	380.3 KB 
ID:	1305

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110415-Showroom (1609).jpg 
Views:	0 
Size:	336.3 KB 
ID:	1306

Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	20110415-Showroom (1610).jpg 
Views:	0 
Size:	367.5 KB 
ID:	1307