Em đang tìm một số cây visme như sau:
1 cây hành trình 150-200, bước 2 hoặc 5mm.
2 cây hành trình 600-700, bước 5 hoặc bước 10.
tất cả đều có gối đầu cho tiện lắp ráp. bác nào có up em cái hình cho dễ hình dung nhé.