Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.JPG 
Views:	1 
Size:	99.3 KB 
ID:	1314Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.JPG 
Views:	0 
Size:	118.9 KB 
ID:	1315Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	a.JPG 
Views:	0 
Size:	151.4 KB 
ID:	1316
vài tấm cho vui, con máy em từ hồi tới giờ chỉ làm có 1 công trình này thôi các bác ạh huhuhuh