Hì hục cả tháng đến hôm nay mới setup tạm ổn để chạy.
Share với các bác để nhờ các bác góp ý giúp. em dân ngoại đạo, mù tịt về CNC, tất cả đều tự học trong 2 tháng qua bằng youtube, gút gồ )

Cấu hình cơ khí:
Y: NSK ray 45, vít me 25 bước 10
X: NSK ray 20, me 20, bước 10
Z: NSK ray 15, me 15, bước 10
Bàn hành trình 400x500x200

Đồ điện:
AC YASKAWA 400W Sigma II x 3

Biến tần: Mitsubishi E500 Spindle 2.2Kw tung của

Control Board: Mach 3 + PCI Card Printer, đang chờ mạch MK2 planet usb về

Option: Công tắc hành trình 3 trục, prober và tool set Z zero
Tay điều khiển PS3 + Ipad

và cuối cùng là clip phay cái mặt bàn: F1800 thô, F400 tinh, dao 6 hợp kim.