giờ em đang cần spindle để phay nhôm. bác nào có hú em nhé