1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
  * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
  * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Arduino - Máy hiện sóng đơn giản - XOscillo

 1. #1
  Thợ bậc 6 CKD's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  6,684
  Cám ơn
  1,737
  Được cám ơn 5,322 lần
         ở 2,595 bài viết

  Cool Arduino - Máy hiện sóng đơn giản - XOscillo

  Với bo mạch Arduino UNO đơn giản, chúng ta có thể ứng dụng và biến nó thành một thiết bị hổ trợ đo đạt và phân tích. Hổ trợ rất nhiều trong công cuộc nghiên cứu.. ngâm và cứu được .

  CKD giới thiệu dự án mở (open source) XOscillo cho các bạn thích tìm tòi nghiên cứu với chi phí rất thấp .

  Với chi phí khoảng dưới 200K (board Arduino khoảng 150K và vài linh kiện điện tử khác khoảng dưới 50K) hoặc có thể ít hơn nếu tận dụng các board Arduino có sẵn cũng như các linh kiện tận dụng. Bằng cách kết hợp máy tính với Arduino, chúng ta có thể chế tạo được thiết bị do và phân tích tích hiệu như "Máy hiện sóng" (oscilloscope) hay máy phân tích logic (logic analyzer).

  Link gốc XOscillo - A software oscilloscope that acquires data using an arduino or a parallax (more platforms to come).
  Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan với link trên

  Vài hình ảnh:
  - XOscillo phân tích tín hiệu tương tự (analog)
  Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	XOscillo_1.png 
Views:	0 
Size:	33.7 KB 
ID:	37371

  - XOscillo phân tích tín hiệu số (digital/logic analyzer)
  Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	xoscillo-arduino-digital-e1306004205570.png 
Views:	24 
Size:	32.8 KB 
ID:	37372

  Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	arduinoosc.jpg 
Views:	1 
Size:	126.5 KB 
ID:	37375

  Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	adc_input.jpg 
Views:	24 
Size:	79.0 KB 
ID:	37376

  Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	F07-02.png 
Views:	0 
Size:	56.2 KB 
ID:	37377


  - Tần số max: 7kHz.
  - Số kênh analog: 4 kênh (tần số lấy mẫu khi này là 7/4 kHz).
  - Độ phân giải (tạo sóng) 8bit (256)
  - Độ phân giải ADC 10bit (1024)
  - Ngưỡng đo: 0-5V
  - Trigger trên kênh 0.

  Do Arduino giới hạn về tốc độ làm việc, tốc độ truyền do đó.. các dự án phát triển trên nền arduino đều bị giới hạn này. XOscillo cũng không ngoại lệ, tần số lấy mẫu khá thấp.

  Mã:
  // defines for setting and clearing register bits
  #ifndef cbi
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
  #endif
  #ifndef sbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  #endif
  
  //
  // pins assignment
  //
  #define BUILTINLED 13
  #define PWM_GENERATOR 11
  #define ledPin 13  // LED connected to digital pin 13
  
  //
  // globals
  //
  unsigned char triggerVoltage = 0;
  unsigned char lastADC = 0;
  unsigned char triggered = 0;
  unsigned int DataRemaining = 1500;
  unsigned char channel=0;
  unsigned char numChannels=1;
  unsigned char channels[4];
  
  //
  // Commands
  //
  #define CMD_IDLE 0
  #define CMD_RESET 175
  #define CMD_PING '?'
  #define CMD_READ_ADC_TRACE 170
  #define CMD_READ_BIN_TRACE 171
  
  void StartAnalogRead(uint8_t pin)
  {
      // set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
      // channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result)
      // to 0 (the default).
      ADMUX = (DEFAULT << 6) | (pin & 0x07);
      ADMUX |= _BV(ADLAR); 
      
  #if defined(__AVR_ATmega1280__)
      // the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
      // 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
      ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
  #endif
      // without a delay, we seem to read from the wrong channel
      //delay(1);
  
      // start the conversion
      sbi(ADCSRA, ADSC);
  }
  
  uint8_t EndAnalogRead()
  {
      uint8_t low, high;
  
   // ADSC is cleared when the conversion finishes
   while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
  
   // we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
   // and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would
   // cause the results of each conversion to be discarded,
   // as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
   uint8_t result = ADCH;
   
   return result;
  }
  
  
  void setup() 
  {
   // set prescale to 16
   sbi(ADCSRA,ADPS2) ;
   cbi(ADCSRA,ADPS1) ;
   cbi(ADCSRA,ADPS0) ;
  
   pinMode( PWM_GENERATOR, OUTPUT );
   analogWrite(PWM_GENERATOR, 128);
  
   pinMode( 4, OUTPUT );
   pinMode( 5, OUTPUT );
   digitalWrite(4, HIGH);  
   digitalWrite(5, LOW);  
   
   //Serial.begin(115200);
   Serial.begin(1000000); 
   for(int i=2;i<8;i++)
   {
    pinMode(i, INPUT);   // sets the digital pin 7 as input
    digitalWrite(i, LOW);  
   }
  
   
  // Serial.begin(1000000);
  // Serial.begin(153600);
  // Serial.begin(9600); 
  }
  
  unsigned char command = 0;
  
  void ProcessSerialCommand( byte in )
  {
   if ( in == CMD_PING )
   {
    Serial.write( 79 ) ;
    Serial.write( 67 ) ;
    Serial.write( triggerVoltage ) ;
    Serial.write( DataRemaining>>8 ) ;
    Serial.write( DataRemaining&0xff ) ;
    for (int i=0;i<2;i++)
    {
     Serial.write( triggerVoltage ) ;
    }
   } 
   else if ( in == CMD_RESET ) 
   {
    command = CMD_IDLE;
    Serial.write( "OK" ) ;  
    digitalWrite(ledPin, LOW);
   } 
   else if ( in == CMD_READ_ADC_TRACE )
   {
    while( Serial.available() < 9);
  
    triggerVoltage = Serial.read();
    DataRemaining = Serial.read()<<8;
    DataRemaining |= Serial.read();
   
    numChannels = Serial.read();
    for (int i=0;i<4;i++)
    {
     channels[i] = Serial.read();
    }
   
    analogWrite(PWM_GENERATOR, Serial.read());
    
    Serial.write( 85 );
   
    triggered = 0;   
    
    //get a fresher value for lastADC
    channel = 0;
    StartAnalogRead(channels[channel]);
    lastADC = EndAnalogRead();  
  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    command = CMD_READ_ADC_TRACE;
   }
   else if ( in == CMD_READ_BIN_TRACE )
   {
    while( Serial.available() < 3);
    triggerVoltage = Serial.read();
    DataRemaining = Serial.read()<<8;
    DataRemaining |= Serial.read();
  
    analogWrite(9, 64);
    analogWrite(10, 128);
    analogWrite(11, 192);
    
    triggered = 0;   
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    command = CMD_READ_BIN_TRACE;
    Serial.write( 85 );
   }
  }
  
  void loop() 
  {
   if (Serial.available() > 0) 
   {
    ProcessSerialCommand( Serial.read() );
   }
   
   if ( command == CMD_READ_ADC_TRACE )
   {
    unsigned char v = EndAnalogRead();   
    
    if ( triggered == 0 )
    {
     if ( ((v >= triggerVoltage) && ( lastADC < triggerVoltage )) || (triggerVoltage == 0) )
     {
      triggered = 1;
      digitalWrite(ledPin, LOW);
     }
     else
     {
      lastADC = v;    
      StartAnalogRead(channels[channel]); 
      return;
     }
    }
     
    channel++;  
    if ( channel == numChannels )
    {
     channel=0;
     
     DataRemaining--;
     if ( DataRemaining == 0 )
     {
      command = CMD_IDLE;
     }
    }  
    
    Serial.write(v);   
    StartAnalogRead(channels[channel]); 
   }
   else if ( command == CMD_READ_BIN_TRACE )
   {
    unsigned char v = PIND>>2; // remove tx/rx lines
  
    Serial.write(v);
  
    DataRemaining--;
    if ( DataRemaining == 0 )
    {
     command = CMD_IDLE;
    }
   }
  
  }
  Tham khảo thêm giải pháp đo & phân tích dữ liệu khác:
  - http://forum.cncprovn.com/threads/31...en-cuu-tai-gia
  File đính kèm File đính kèm
  DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
  17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM

 2. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:


 3. #2
  Thợ cả
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  5,916
  Cám ơn
  2,195
  Được cám ơn 3,267 lần
         ở 2,042 bài viết
  báo cáo, 8 bit là 256, 10 bit mới đúng ah

  b.r

 4. #3
  Thợ bậc 6 CKD's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  6,684
  Cám ơn
  1,737
  Được cám ơn 5,322 lần
         ở 2,595 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
  báo cáo, 8 bit là 256, 10 bit mới đúng ah
  So ri viết vừa thiếu vừa sai.

  Lưu ý:
  - Phần code trên để tăng tốc độ làm việc của Arduino, tác giả đã định nghĩa lại một số hàm trên Arduino, lồng ghép thêm lệnh C v.v...
  - Tác giả cũng đã định nghĩa lại các bộ ADC
  - Tốc độ truyền serial được thiết lập là 1Mbs (mặc định max là 115200bs).
  DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
  17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM

 5. #4
  Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  731
  Cám ơn
  434
  Được cám ơn 358 lần
         ở 189 bài viết
  Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
  báo cáo, 8 bit là 256, 10 bit mới đúng ah

  b.r
  bẩu bác đúng đấy ợ !
  ------------
  Thịnh CBNN 0937 237 bốn ba tám .

 6. #5
  Thợ bậc 6 CKD's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  6,684
  Cám ơn
  1,737
  Được cám ơn 5,322 lần
         ở 2,595 bài viết
  Ngoài ra.. Để tiết kiệm thời gian trong việc truyền dữ liệu, tác giả đã
  - Chỉ dùng 8bit ADC thay vì 10bit như mặc định ở mỗi ADC.
  - Định hệ số xung nhip, để có thể lấy mẫu ở tần số khoảng 72kHz, hoặc 40kHz, do chưa phân tích code kỹ cũng chưa thực nghiệm. Mới vơ trên google liền cho vào đây
  DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
  17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM

 7. #6
  Thợ bậc 5
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  298
  Cám ơn
  79
  Được cám ơn 39 lần
         ở 28 bài viết
  Loại ni đáp ứng được cho máy in 3D chứ nhi`? làm con máy in đi các bác.

 8. #7
  Học việc
  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  6
  Cám ơn
  0
  Được cám ơn 0 lần
         ở 0 bài viết
  đáp ứng máy in 3d là sao bác?

Các Chủ đề tương tự

 1. Máy hiện sóng - Osciloscope với chi phí thấp - Phục vụ công cuộc nghiên cứu tại gia
  Bởi CKD trong diễn đàn Điện - Điện tử - Tự động hóa
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 16-08-2016, 05:00:41 PM
 2. Fireball V90 CNC - Mẫu máy CNC router đơn giản & hiệu quả.
  Bởi CKD trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 30-05-2016, 09:11:01 AM
 3. Bán máy hiện sóng tương tự TDS380
  Bởi Luca Brasi trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 09-01-2015, 05:20:42 PM
 4. Cần bán Máy hiện sóng tương tự GWInstek GOS-6103C ( 100MHz, 2CH, Delayed Sweep)
  Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 27-08-2014, 12:00:25 PM
 5. Router CNC đơn giản....
  Bởi CKD trong diễn đàn Máy phay CNC
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 16-01-2014, 03:16:29 PM

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •