Sử dụng dữ liệu của phần mềm thiết kế NX trong Solid Edge

Giả sử có một file đang được thiết kế trong môi trường NXĐưa file này vào trong SE (Tạo Part mới-->Sử dụng lệnh Part copy để đưa file NX vào). Quá trình đưa file NX vào SE không có bất kỳ sự chuyển đổi nào.


Thay đổi kích thước file trên NXSau khi kích thước bị thay đổi trên NX --> tiến hành cập nhật file này trên SE. Sử dụng lệnh Update link để cập nhật


Kết quảKết luận: Việc thiết kế trên SE và NX có thể tiến hành song song với nhau, Việc cập nhật NX file rất dễ dàng khi file này được đưa vào SE để tiếp tục công việc thiết kế bộ lắp ráp. Dựa trên file NX để làm tham chiếu.

Micad Team:
www.micad.com.vn
tel: 848 3922 5801
fax: 848 3922 5805