AE có ai cần tới biến tần này không?
Made in Germany
Điện áp: 1 pha 220VAC
Tần số: 1600Hz
Giá: 4tr6
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	CAM01897.jpg 
Views:	1 
Size:	308.7 KB 
ID:	6002
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	CAM01896.jpg 
Views:	0 
Size:	329.6 KB 
ID:	6003