Mình mới sưu tầm được bộ này đầy đủ. Theo mình là hoàn hảo. Bao gồm: Nguồn xung 24V, dây cáp, tay điều khiển và bo đi kèm. Giá bán 5tr bao síp.
Một số hình ảnh tham khảo: