Cần mua hộp giảm tốc vít-đai ốc như hình, đường kính trục cỡ 15-20mm
Gửi hình và giá vào mail: takami.kudo@gmail.com
Cảm ơn
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	s-SJ.jpg 
Views:	63 
Size:	33.8 KB 
ID:	6039