Như tiêu đề em cần bán 3 bộ step như trong hình dư không dùng đến 3 bộ 1,5triệu.
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2014-12-07 20.48.03.jpg 
Views:	3 
Size:	1.27 MB 
ID:	6533