Em cần 4 tấm che bụi theo kích thước này để về che cho con máy cùi cùi của, nếu anh nào nhận thì hú em nha. Mỗi tấm dài 0,6m. Trước nhớ anh Luyến có nhận làm theo yêu cầu mà ko biết ít vậy ảnh có nhận ko.