Mình cần mua 6 con cảm biến tiệm cận. Yêu cầu hàng "bãi xịn", mình không thích hàng chị na nhé.