Như trong hình, moto size 86, driver 1.4A, hàng rã máy còn rất đẹp
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140308_204719_zps392f6e14.jpg 
Views:	10 
Size:	95.5 KB 
ID:	1366