Như trong hình,giá 500k 1 em
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140308_194032_zps60d60751.jpg 
Views:	9 
Size:	73.5 KB 
ID:	1367
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_20140308_194012_zps309fbbfe.jpg 
Views:	4 
Size:	83.5 KB 
ID:	1368