giá 2.5tr. chi tiết liên hệ 01676 474 525 Tài.
đc 28 vũ hồng phô, phường bình đa, tp biên hòa, đồng nai
https://www.youtube.com/watch?v=5_HyrczdfsE