Mới về được mấy em Junior đẹp . Hành trình 700x400 Bt 40 trục chính 8000v/p Hệ điều hành Fanuc 10M
0903071985 Hoàng Hà