Như tiêu đề, mình cần mua hộp số côt âm 9mm và cốt ra 15mm để làm máy quân dây đồng.

Chất lượng và giá vừa vừa.

Bác nào có liên hệ em: dvminh1@gmail.com

Cảm ơn.