Tình là em học hỏi của các bác trên đây và đã đang dần hoàn thiện một con cnc 60x90 cùi bắp để thỏa đam mê nghịch ngơm. Nhưng lúa cũng đã cạn nên bác nào có đồ như trên k dùng đến để lại cho em em xin cảm ơn.
Các bác cứ inbox cho em or phản hồi ngay ở đây cũng được.