Dây chuyền máy chiết rót tự động bao gồm máy chiết và máy đóng nắp. Chức năng của máy chiết rót tự động là chiết rót sản phẩm vào chai một cách nhẹ nhàng đúng thể tích quy định và đóng kín chai bằng nắp nhựa để bảo vệ sản phẩm trong chai đã chiết.

Máy chiết rót tự động​
Cấu tạo cơ bản của máy chiết rót tự động gồm một cụm cơ cấu kẹp để giữ chặt chai rót chất lỏng được dùng bằng xylanh hoặc kiểu cơ khí và được xác định đủ số chai bằng cơ cấu cảm biến. Cơ cấu rout bao gồm bình lường và hệ thống ống rót được nâng lên hạ xuống nhờ hệ thống khí nén để rót chất lỏng vào chai.
Cụm đóng nắp chai gồm một tụ quay quanh trục đứng, trên đó gắn những đầu đóng nắp. Chai ở đầu vào máy chiết rót sẽ được một vít cấp bằng nhựa vào một bánh hình sao đầu vào. Bánh hình sao này đưa chai vào bộ phận nâng chai: bộ phận này đưa chai lên tỳ vào một khoảng làm kín miệng chai. Trong cùng lúc, cụm quay sẽ quay đến vị trí mở van để nạp khí CO2 trong bầu chiết rót vào chai. Khi áp suất trong chai bằng áp suất trong bầu thì van chiết rót sẽ tự động mở ra và quá trình chiết rót đẳng áp bắt đầu. Trước khi chai đã chiết rót được đưa ra khỏi cụm quay, một van xả khí trên cụm van chiết được hạ xuống ở đầu ra máy chiết rót. Chai này được đưa vào đầu ra và được cấp qua một bánh hình sao ụ đóng nắp. Nắp chai sẽ được đổ vào phễu chọn nắp. chức năng của phễu chọn nắp là tự động chọn lọc và cấp cho ụ đóng nắp những nắp đã có hướng đúng để có thể đặt lên chai và đóng nắp. Và khi chai chuyển động trong bánh hình sao của ụ đóng nắp, một nắp có hướng đúng sẽ được cấp vào xuống để thực hiện công việc đóng nắp. Sau đó, chai được đưa ra đầu ra của máy chiết rót và đóng nắp để đưa lên xích tải chai đầu ra.

Máy chiết rót tự động FOL​
Có thể xem sản phẩm máy chiết rót tự động tại đây: http://goo.gl/1EpsYz