Có 4 cái nguồn DELL 12V-57A cần bán. Nguồn tháo trực tiếp trong server, còn rất đẹp và đã test. Giá 650k/cái.
Lấy hết 4 cái có giá tôt hơn.
Liên hệ 01282252949