Cần mua 2 thanh visme THK 15 bước 5,
đường kính nut 34,
1 thanh dài 600
1 thanh dài 800
Anh em có chưa xài để lại cho mình nhéo
Thanks.