Em đang cần 2 cây vitme 115cm & 70cm phi 16 bước 5 thôi ạ. Bác nào có để lại em.