Chào cả làng. Dọn nhà, lựa được 2 cái PLC mơi mới quăng lên đây kiếm tiền nhậu. Mấy cái cu cũ thì cho rồi
1. FX1n-60MT
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	DSC_0001.jpg 
Views:	0 
Size:	134.5 KB 
ID:	7595Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	DSC_0002.jpg 
Views:	0 
Size:	130.0 KB 
ID:	7596
2. FX1s-30MT
Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	DSC_0003.jpg 
Views:	1 
Size:	147.1 KB 
ID:	7597Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	DSC_0004.jpg 
Views:	0 
Size:	126.9 KB 
ID:	7598

Giá cả cực dễ thương. Liên hệ Tuấn 09 35 39 31 37