tình hình là em cần mua BOB của ai cũng được, em ko biết bác nào trên đây hay làm mạch này, CKD thì rất khó gặp, NS thì ko biết có hay không, robot 3t thì khó liên lạc lạc, hepme ???