Bán cặp ray trượt mới 100% - 0.1%
Hãng NB Nhật bản, hàng theo máy.
SGL-25TF - Bản 25 - Dài 460mm.
-0.1% vì bị em bóc mất tờ rinh.
Giá 2tr
098.3603646